Lösante Yönetim Kurulu

Görevi Adı

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Üstün Ezer | Pediatrik Hematolog Onkolog

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu | Pediatrik Nefrolog

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Şükrü Bozkurt | Genel Cerrahi Uzmanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. A. Emin Kürekci | Pediatrik Hematolog

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. İhsan Pelen

Yönetim Kurulu Üyesi

Uzm. Ecz. Duygu Aksen

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tevfik Sinan Sözen