KonusmaciFoto

Andrea Biondi

Prof. Dr.
Milano-Bicocca Üniversitesi, İtalya

Adı
Andrea Biondi

Kurumu
Milano-Bicocca Üniversitesi, İtalya

Kısa Özgeçmiş
Dr. Andrea Biondi, İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi'nde pediatrik hematoloji-onkoloji ve Pediatri Departmanı Direktörü, Pediatri Profesörü ve Pediatri Uzmanlık Programı Direktörüdür. Çocukluk çağı lösemi ve hematolojik hastalıkları "M.Tettamanti" Araştırma Merkezi'nin ve "S.Verri" Hücresel ve Gen Terapi Laboratuvarı'nın bilimsel direktörüdür. SIOP-Avrupa Başkanlığı, Uluslararası BFM Çalışma Grubu Başkanlığı (Mart 2022'ye kadar), AIEOP – İtalyan Ulusal Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Çalışma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Hematoloji Derneği (EHA) Adaylık Komitesi Başkanlığı yapmıştır. Araştırmaları, hem klonlama hem de yeni genlerin tanımlanması açısından pediatrik löseminin moleküler karakterizasyonuna ve çocukluk çağı ALL'de Minimal Rezidüel Hastalık'ın değerlendirilmesi için moleküler tekniğin standardizasyonuna odaklıdır. 2007'den beri çocukluk çağı ALL'si için hücresel ve gen tedavisi alanında birçok yenilikçi preklinik ve klinik araştırma projesini desteklemektedir. Bir projesi, özellikle CIK hücrelerinde Kimerik-Antijen-Reseptör genlerinin non-viral transdüksiyon yöntemi için yeni bir patent başvurusuyla sonuçlanmıştır. Uluslararası hakemli bilimsel dergilerde 600'den fazla yayının yazarıdır.