Konuşmacılarımız

Andrea Biondi

Prof. Dr.
Milano-Bicocca Üniversitesi, İtalya

Dr Andrea Biondi, İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi'nde pediatrik hematoloji-onkoloji ve Pediatri Departmanı Direktörü, Pediatri Profesörü ve Pediatri Uzmanlık Programı Direktörüdür Çocukluk çağı lösemi ve hematolojik hastalıkları "M...

Dirk Reinhardt

Prof. Dr.
Duisburg-Essen Üniversitesi, Almanya

Dr Dirk Reinhardt, Almanya'da Duisburg-Essen Üniversitesi'nde pediatri profesörü ve Essen Üniversite Hastanesi'nde pediatrik hematoloji ve onkoloji, pediatrik kardiyoloji/romatoloji ve pediatrik pnömoloji direktörüdür Aynı zamanda Avrupa Pediatrik Akut Lösemi Vakfı'nın (EuPAL) direktörüdür...

Ellen Kampman

Prof. Dr.
Wageningen Üniversitesi, Hollanda

Dr Ellen Kampman, Hollanda'da Wageningen Üniversitesi'nde beslenme epidemiyoloğu ve Beslenme ve Hastalık Bölümü başkanıdır Dr...

A. Başak Engin

Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi'ni 1999 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversiteden 2002 yılında "Toksikoloji"de yüksek lisans derecesini alan Prof Engin, 2008 yılında "Toksikoloji" alanında, 2015 yılında ise "İmmünoloji" alanında Gazi Üniversitesi'nden doktora derecelerini aldı 2012 yılında doçent, 2018 yılında ise profesör unvanlarını aldı...

Atilla Engin

Prof. Dr.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1968'de bitirdikten sonra, 1971'de Hacettepe Üniversitesi'nden Biyokimya alanında doktora derecesini alan Prof Engin, 1973'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Uzmanlık eğitimini tamamladı Doktora çalışmaları, "kanser büyüme hızı ile doku glutatyon konsantrasyonları" arasındaki ilişkinin keşfedilmesine yol açtı ve bu çalışmaları birçok kez atıf aldı ve "Cerrahi Bilim Ödülü"ne layık görüldü...

Anees Chagpar

Prof. Dr.
Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, ABD

Dr Anees Chagpar, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bölümü'nde profesördür Kanada'da Alberta Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma alanında onur öğrencisi derecesi ile mezun olmuştur...

Ömer Dizdar

Prof. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 2000 yılında bitirdi Uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda, onkoloji yan dal uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tamamladı 2016 yılında Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı...

Özlem Yurtal

Onkoloji Hemşiresi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

...

Murat Karakahya

Doç. Dr.
Lösante Çocuk ve Yetiskin Hastanesi
Genel Cerrahi

...

H. Arzu Yaşar

Uzm. Dr.
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Tıbbi Onkoloji

2008 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum 2010-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan uzmanlığımı aldıktan sonra 2015-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı’nda yan dal eğitimimi tamamladım İngiltere ve Hollanda’da gözlem doktoru olarak 3 aylık periyotlarla çalıştım...

Fatma Buğdaycı Başal

Doç. Dr.
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Tıbbi Onkoloji

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2006-2012 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda asistan eğitimimi tamamladım 2013-2016 yılları arasında Dr A...

Zafer Gökgöz

Dr. Öğr. Üyesi
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
İç Hastalıkları ve Hematoloji

2003 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum 2009 yılında İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı, 2013 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hematoloji uzmanı oldum Özel ilgi alanlarım; lösem,lenfoma,miyeloma ve kök hücre naklidir...

İrem Bilgetekin

Doç. Dr.
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Tıbbi Onkoloji

...

A. Emin Kürekci

Prof. Dr.
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Çocuk Hematoloji

...

Pınar Polat

Uzm. Dyt.
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Beslenme ve Diyet Birimi

...

Büşra Özdal

Dyt.
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Beslenme ve Diyet Birimi

...

Sıralama konuşma sırasına göre yapılmıştır.